Tuesday, December 2, 2008

Anda orang seni?

Anda berjiwa seni?

Ingin tahu bagaimana melakukan ukiran pada buah-buahan?.... Tunggu, kami akan tunjukkan  bagaimana, dan caranya. Kami akan terangkan melalui  CD, agar anda lebih mudah memahaminya. Sila beri komen anda.

No comments: